Poliklinika Dr. Lastrić – proširene vene i oboljenja završnog debelog crijeva

Doktori

prim. dr. Miroslav Ratančić

spec. kirurg
Nakon završenog Medicinskog fakulteta i specijalizacije Opće kirurgije u Zagrebu, godinama radi kao spec. kirurg u BiH i Hrvatskoj.
1999 godine dr. Ratančić postaje stalni član liječničke ekipe Poliklinike Dr. Lastrić gdje i danas radi.

prim. dr. Tihomir Perić

spec. kirurg
Nakon završenog Medicinskog fakulteta u Sarajevu i specijalizacije Opće kirurgije u Zagrebu, godinama radi kao spec. kirurg.
2008 godine dr. Perić postaje stalni član liječničke ekipe Poliklinike Dr. Lastrić gdje i danas radi.

dr. sc. Dalibor Crvenković

spec. kirurg
Specijalist opće kirurgije i subspecijalistu abdominalne kirurgije.
Specijaliziran je u općoj i abdominalnoj kirurgiji te iza sebe ima bogato značajno medicinsko iskustvo.
Doktorirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a uz rad u našoj poliklinici, dugogodišnji je član tima za kirurgiju na K.B. Sveti Duh, s posebnim naglaskom na koloproktologiju.
Njegova stručnost i predanost medicini čine ga neprocjenjivim članom našeg tima.

Medicinske sestre

Danijela Kovačić

med. sestra

Jasna Divković

med. sestra

Katarina Davidović

med. sestra

Petra Ugrenović

med. sestra