Poliklinika Dr. Lastrić – proširene vene i oboljenja završnog debelog crijeva

O Vama brine tim stručnjaka

Surađujemo s najvećim osiguravajućim kućama

Besplatan parking u sklopu poliklinike

Flebologija je grana medicine koja se bavi problemima venskog sustava, ponajviše proširenim venama.

Zdrave vene su jedan od mnogih temeljnih aspekata našeg zdravlja. Pritom nije važno u kojoj smo životnoj dobi – spremate li se za trudnoću, naporno radite ili pak uživate u igri s vašim unucima – prepoznavanje simptoma i riziko faktora oboljenja vena od iznimne su važnosti za održavanje vašeg zdravlja, jer komplikacije do kojih će sigurno doći ukoliko se ne liječe proširene vene mogu ozbiljno narušiti zdravlje, pa čak i ugroziti život pacijenta.

Upravo su komplikacije do kojih će doći kod neliječenih oboljenja vena nogu razlog da se promijenio neprihvatljivi stav i mišljenje, koji je vrijedio donedavno čak i u medicinskim krugovima. Naime, do 80-ih godina 20 stoljeća medicina je imala jasan – mada nažalost netočan stav po pitanju liječenja proširenih vena. Bilo je uvriježeno mišljenje da su proširene vene uglavnom kozmetičko pitanje i da se medicinski ne treba ništa raditi ako pored estetskog izgleda nema tegoba. Stoga su pacijentima davani netočni i opasni savjeti da proširene vene ne treba operirati ako ne uzrokuju dodatne tegobe, jer će se one svakako ponovno javiti!

Naravno, to je zastarjelo i danas neprihvatljivo stajalište, jer je potvrđeno da proširene vene postaju nefunkcionalne, što se pogoršava i neminovno vodi do niza promjena u venskom sustavu koje vode razvoju komplikacija koje mogu biti iznimno opasne, čak i po život.