Poliklinika Dr. Lastrić – proširene vene i oboljenja završnog debelog crijeva

Kapilare su najsitnije krvne žilice, smještene na granici arterijskog i venskog sustava. Glavna zadaća kapilara je prijenos i izmjena tvari između tkiva i krvi. Kada govorimo o proširenim kapilarama (Venectasiae a često i Spider vene, Paučaste vene, Venski crtež ili Metličaste vene), prvenstveno se misli na venske kapilare.

Estetski ili medicinski problem?

Proširene kapilare oduvijek predstavljaju estetski problem, prvenstveno za ljepši spol. Međutim ne smijemo zanemariti rezultate novijih istraživanja koji upućuju na slabost retikularnih vena koje "hrane" kapilare. To nam indirektno govori da nije riječ samo o estetskom već i o medicinskom problemu.
Nažalost, uzroci i mehanizmi nastanka proširenih kapilara do danas nisu u cijelosti poznati. Najčešće se spominje “obiteljska slabost tkiva”, što se odnosi na nasljedni karakter. To nam ne kazuje mnogo, a i ne pomaže u odabiru metoda liječenja.
Međutim, za proširene kapilare ipak postoji jedno pravilo: Da nema pravila!
Tome u prilog govori da se proširene kapilare javljaju u svakoj životnoj dobi, ne biraju spol, a niti lokaciju. Ono što nažalost ipak možemo prihvatiti kao pravilo je da kada se proširene kapilare pojave, imaju tendenciju širenja. To nam sugerira da tretman ne smijemo odlagati, i proširene kapilare treba čim prije liječiti i držati ih pod kontrolom.

Liječenje proširenih kapilara nogu

Kao što smo već napomenuli u uvodnome dijelu ovog teksta – mehanizam nastanka proširenih kapilara nije točno poznat čime je i liječenje otežano.
Upotreba lasera u liječenju proširenih kapilara ulijevalo je puno nade na samim počecima, no pokazalo se da su rezultati slabi a i recidivi česti, tako da se danas uglavnom odustaje od te metode, barem dok se ne razvije nova generacija lasera.
Najbolji rezultati liječenja proširenih kapilara postižu se Sklerozacijom 0,5%-tnim Polidocanolom, a u novije vrijeme i sklerozacijom pjenom. Sklerozacija se provodi u 3-4 tretmana, pri čemu kemijskom reakcijom izazivamo namjernu upalu zida kapilare, koja se nakon toga slijepi i izgubi se.
U Poliklinici Dr. Lastrić primjenjujemo Kombiniranu metodu liječenja proširenih kapilara, koja počiva na istraživanjima kojima je potvrđeno da se proširene kapilare doslovno hrane od malih retikularnih vena koje se nalaze u koži, ali u sloju ispod kapilara. Retikuralne vene uklanjaju se malim i neupadljivim ubodnim otvorima, specijalnom tehnikom, a postupak je u cijelosti bezbolan i provodi se ambulantno u lokalnoj anesteziji. Istovremeno se izvodi i sklerozacija proširenih kapilara i upravo zato se ova metoda i zove Kombinirana.
Rezultati liječenja kombiniranom metodom uvjerili su nas da je najučinkovitija, recidivi su rjeđi, a estetski efekt je odličan.
Liječnici koji se bave ovim problemom, kao i sami pacijenti, dobro znaju da proširene kapilare nisu jednostavan i lako rješiv problem. Metoda koju koristimo u Poliklinici Dr. Lastrić daje najbolje rezultate, jer uklanjanjem retikularnih vena djelujemo istovremeno i na jedan od mehanizama širenja i nastajanja proširenih kapilara.